Avräkning preliminära avgifter för 2022

De höga elpriserna för november och december 2022 gjorde att bostadsrätterna tillsammans får betala 32 250 kr utöver den preliminära avgiften för 2022. För 2020–2021 gick det ungefär jämt upp medan föreningen tidigare år fick betala tillbaka drygt 10 00 kr per år. Den preliminära avgiften för el 2023 höjdes för att bättre motsvara förväntade höga priser. Hittills ser elen ut att vara något lägre än antagits, men kristallkulan ger ingen antydan om hur det blir framöver.

Kostnadsavräkningen, plus eller minus, på aprilräkningen är summan av el, varmvatten och kallvatten utan moms. Momsen redovisas i en separat post. (Momsdribblet är ett tokigt påfund från myndigheterna som inte gör någon skillnad för oss pengamässigt men ökar administrations- och budgeteringsarbetet.)

Kommentera