Styrelse

Styrelsen som valdes vid stämman 2017 består av: Bonny Larsson, Björn Noreklint, Patrik Bjursbo, Leif Löfgren samt suppleant Kjell Sahlén.

Valberedning Lena Hedström och Ingrid Berndtsson.

Du, tillsammans med övriga medlemmar, väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt boende och syftet med en bostadsrättsförening är att alla medlemmar ska kunna bo till självkostnadspris.