OVK besiktning avklarad

Alla lägenheter har nu blivit besiktigade och ventilationen har justerats där det behövts. Alla lägenheter har nu godkända värden. Ett antal fläktar har konstaterats ha lagerfel och dessa kommer att bytas ut. Berörda kommer att få information om detta.

Kommentera