Radonmätning

Nu har vi fått resultatet av radonmätningarna. Mätningar har utförts enligt reglerna med alla lägenheter på bottenvåning och 1 lägenhet på var och en på övriga våningar. Alla värden ligger väl under gränsvärdet för radon i bostad som är 200 Bq/m3. Snittvärdet för hus A var 35 Bq/m3 och för hus B något högre 54 Bq/m3. De lägenheter som har mätt har fått rapporten för sin lägenhet.

Kommentera