Resultat enkät angående förslag till utsmyckning

Enkäten gav följande resultat: 13 var för förslaget, 3 emot, 3 hade igen åsikt och 7 har inte svarat.

Resultatet av enkäten visar att en klar majoritet är positiv till förslaget om utsmyckning. Förslaget innebär ingen kostnad för föreningen och kan inte anses utgöra någon olägenhet eller på annat sätt vara störande för någon varför styrelsen godkänner förslaget.

Kommentera