Årets stämma

På grund av pandemin och restriktioner kring denna så ser styrelsen ingen annan möjlighet än att hålla årets stämma enligt ett ”Per Capsulam-förfarande” på samma sätt som gjordes 2020.

Detta innebär att man håller en stämma skriftligt genom att styrelsen upprättar ett protokoll som undertecknas av samtliga (villkor) medlemmar.

Årets stämma har inga motioner eller ärenden som styrelsen behöver ta upp på stämman.

Praktiskt går det till på följande sätt:

4 maj (preliminärt datum då vi fortfarande väntar på underlag från revisor). En kallelse till stämma tillsammans med årsredovisning och revisorsberättelse skickas ut som vanligt 4 veckor innan ”stämman” (lika med datum för underskrift av protokoll).

18 maj I nästa steg, 2 veckor före stämma, skickas av styrelsen upprättat protokoll ut för medlemmarna att ta ställning till.

1 juni På ”stämmodagen” blir det dags att skriva under protokollet av samtliga medlemmar eller befullmäktigade ombud.

Har ni frågor eller andra funderingar på årsredovisning eller annat så kontakta mig eller någon annan i styrelsen så reder vi ut detta.

Kommentera