Risk med gasolgrill

Tänk på att inte ha gasoltuben kvar under grillen då den används. Risken är annars stor att gasoltuben blir överhettad med slangbrott och utsläpp av gasol och brand som följd. Se hur det kan gå i bifogade bilder. I detta fall lyckades man snabbt släcka branden (pulversläckare) och snabbt stänga tuben (tjocka handskar). Det var här inte långt ifrån ett tubhaveri som kunde fått katastrofala följder.

PÅMINNER OM ATT BOSTADSRÄTTSINNEHAVARNA ÄR ANSVARIGA FÖR ATT REGLERNA FÖR GASOLTUB I INGLASAD BALKONG EFTERLEVS.

gasolbrand-1gasolbrand-2

Kommentera