Snöröjning

Vintern ser ut att hålla i sig. Vi kommer att få bortforsling av snö nu på måndag 4 februari. Passa på att skotta era parkeringsplatser. Lägg inte upp snö mot väggen på förrådet, bättre att det kommer ut från parkeringsplatsen så blir det bortkört.

Kommentera