Utestående åtgärder från den invändiga besiktningen

Vi ska nu försöka avsluta åtgärderna av fel från den invändiga besiktningen. Jag vill att ni går igenom protokollet för er lägenhet och meddelar mig om ni har punkter som fortfarande inte har åtgärdats. Jag vill ha besked snarast för att kunna planera för ett utförande v2. Bonny

Kommentera