Försäkring

Efter 5 år har nu de flesta av våra garantier gått ut. För bostadsrätten gäller nu en kollektiv bostadsrättsförsäkring med bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar Värmland samt egna garantier och försäkringar.

Under flik 18 i Bopärmen finns en kort beskrivning av den kollektiva försäkringen. Får ni ett försäkringsärende så ring Länsförsäkringar, telefon 054-775 15 00, och kolla vad som gäller. Försäkringsnummer 436582*01.

Kommentera