Sophantering

Sophanteringen har fungerat mindre bra på senare tid.

Lägg inte wellpappkartonger i pappersförpackningar.

Trampa ihop kartonger så att de inte tar mer plats än nödvändigt.

Ställ ingenting på golvet. Sophämtningen tar inte hand om detta.

Överfyll inte kärlen. Vi har just nu kärlet för färgade flaskor överfullt. Detta riskerar att medföra glaskross.

Kärlet för restavfall är ofta överfullt, vilket kan tyda på att man inte har sorterat tillräckligt.

Om ni tillfälligt har en större mängd sopor skall detta tas till återvinningen.

Kommentera